Känner du att detta vore något för dig? Vi öppnar ansökningsperioden under vårvintern 2023. Frågor och funderingar mailas till hej@jalakonstohantverk.se