GDPR

Viktiga principer inom GDPR gällande mailutskick:

Aktivt godkännande
Möjlighet att stoppa utskick
Möjlighet att begära ut lagrad information

Kvarnkonst.se är en hemsida som drivs av Jala Konst & Hantverk med föreningens administratör som ”verklig huvudman”.

Denna integritetspolicy beskriver hur Jala Konst & Hantverk samlar in och använder personlig information via sidan Kvarnkonst.se och andra sociala media som tex Facebook. Den beskriver också de valmöjligheter som är tillgängliga för dig gällande vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera informationen.

Insamling av information

När du registrerar dig som medlem i Jala Konst & Hantverk eller som konstnär i Kvarnkonst eller intresserad av annan information via vår webbplats sparas viss information om dig, och dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, samt i vissa fall adressinformation).

Informationen används för att administrera ditt medlemskap eller deltagande i Kvarnkonst. Efter avslutat medlemskap eller deltagande i Kvarnkonst kan din kontaktinformation sparas för framtida information om våra aktiviteter. Du kan alltid själv begära att vi raderar denna information.

Vi samlar, som de flesta webbplatser, automatiskt in information från din dator, t.ex. din IP-adress, typ av webbläsare, hänvisnings-/utgångssidor och operativsystem.

Informationsdelning

Vi kommer endast att dela med oss av din personliga information så som beskrivs i denna integritetspolicy. Inga uppgifter kommer att delges tredje part utan särskilt inhämtat samtycke. Vid kurser kan dina uppgifter rapporteras till studieförbund i syfte att erhålla statsbidrag.

Information om cookies

När du besöker denna eller någon annan länkad webbplats, kan vi komma att lagra viss information på din dator i form av en ”cookie”, som ger oss möjlighet att anpassa vår webbplats för att bättre matcha dina önskemål. Cookies används också för att samla in allmän informationsstatistik om användning och volym som inte innehåller personlig information.

En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på din lokala dator. Cookies används av många webbplatser för att ge besökare tillgång till en rad olika funktioner. Informationen i cookien kan användas för att övervaka en användares surfande.

Det finns två typer av cookies: vanliga cookies och sessionscookies. Vanliga cookies sparas som en fil under en längre tid på din dator och används exempelvis med funktioner som beskriver vilken information som är ny sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Sessionscookies lagras temporärt i dators minne under tiden du besöker webbplatsen och surfar på en sida, och används till exempel för att avgöra vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte på datorn under en längre period, utan raderas när du stänger webbläsaren.

Jala Konst & Hantverk – Kvarnkonst använder båda typerna av cookies för följande ändamål:

  • för insamling av besöksstatistik
  • för att möjliggöra för användaren att förbli inloggad vid t.ex. abonnemang på webbplatsen,
  • för att komma ihåg användarens preferenser, t.ex. språk, teckenstorlek m.m.
  • för att minnas användaragentens egenskaper, t.ex. skärmupplösning, anslutningshastighet etc.

Cookies från tredje part

Användning av cookies av våra [partners, filialer, tredjepartsföretag för informationsspårning, tjänsteleverantörer] omfattas inte av vår integritetspolicy. Vi har inte tillgång till eller kontroll över dessa cookies. Våra [partners, filialer, tredjepartsföretag för informationsspårning, tjänsteleverantörer] använder sessionsid-cookies (så att du på ett enkelt sätt kan navigera på vår sida osv.)

Dina val

Hur cookies kan undvikas

Du kan ställa in din webbläsare för att blockera cookies. Tillvägagångssättet för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Välj ”Hjälp” eller annat relevant menyalternativ i din webbläsare för instruktioner. Du kan också ta bort beständiga cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsares ”Hjälp”-fil. Om du avvisar eller tar bort cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa delar av vår sida, som tävlingar eller undersökningar, kommer att begränsas.

Länkar till andra webbplatser

Vår sida innehåller länkar till andra webbplatser vars integritetspolicy kan skilja sig från vår. Om du skickar personlig information till någon av dessa platser regleras din information av deras integritetspolicy. Vi rekommenderar att du noga läser integritetspolicyn på de webbplatser du besöker.

Säkerhet

Din personliga informationssäkerhet är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade industristandarder för att skydda den personliga information som lämnats till oss, både under överföringen och när vi väl har tagit emot den. Ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker. Vi kan därför inte garantera dess absoluta säkerhet.

Behållning av data

Vi kommer behålla ovan nämnda information under den period du är medlem eller deltar i Kvarnkonst, därefter kan din e-postadress lagras i våra register för framtida information. Har du några ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen kontakta oss på hej@jalakonstohantverk.se

Anmälan om ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy för att reflektera förändringar i vår informationspraxis. Om vi gör materiella förändringar kommer vi att underrätta dig per e-post (skickat till den e-postadress du har angivit i ditt konto) eller underrätta dig på den här sidan, innan förändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sida för den senaste informationen om vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy på hej@jalakonstohantverk.se

Läs mer på datainspektionens hemsida