Du och din utställning 

Du själv (eller en representant för dig) har huvudansvaret för upphängning och nedtagning av din utställning. Jala Konst & Hantverk tillhandahåller det som behövs för att hänga upp konsten. Vi har också vita lappar för att numrera/märka målningarna och röda lappar för märkning av sålda verk (i de fall kunden inte tar verket med sig direkt)

Du ska själv märka dina verk med den info du tycker är relevant. T.ex titel, teknik och pris. Det är också mycket uppskattat om det finns ett informationsblad om dig och din konst. Det är även bra om ni har visitkort som besökarna kan ta, många hör av sig efter Kvarnkonst och vill köpa konst av konstnärerna. Du som konstnär får själv välja vad du vill bjuda på under vernissagen. Levande ljus eller eld är förbjudet i kvarnarna. 

Konsten skall hängas på anvisade platser. Eftersom kvarnarna är ett kulturminne gäller särskilda bestämmelser. Var varsam. Ansvariga från Jala Konst & Hantverk har sista ordet angående hängningens utseende i ditt rum.

Upphängningen skall ske i enlighet med god upphängningssed! Har man få konstverk att ställa ut så kanske man måste dela rummet med en annan konstnär som också har få alster.

Du väljer vad du vill ställa ut! Föreningen heter Jala Konst & Hantverk, så det är upp till dig. Konst, egen design eller egenproducerat hantverk. Observera dock att det kan vara en fuktig miljö, i nära anslutning till älven. Välj gärna produkter som tål lite fukt. Foton trycks med fördel på canvas t.ex.

Varje konstnär ansvarar för egen försäkring av sin konst. 

Värdschema och försäljning

Periodens konstnärer ansvarar tillsammans för att upprätta och ingå i ett ”värdschema” tillsammans med representanter från Jala Konst & Hantverk. Innan vernissage går vi gemensamt igenom den färdiga utställningen och lär känna varandras verk. Föreningen tillhandahåller en betalningslösning, så att besökare kan betala med kort om dom saknar kontanter. Värden fungerar som vakt, guide och kassapersonal. Utbetalning för såld konst sker efter utställningsperioden. Vi säljer alltså åt varandra i respektive period.

Beroende på antalet utställare kan antal pass och tider variera, men räkna med 2 dagar som konstvärd under en 2-veckorsperiod.

Tider för upphängning/nedtagning 

Upphängning sker enligt utskickad information. Om du har frågor finns vi på plats för att besvara dem under tiden som upphängning pågår. Vi hjälper till där vi behövs. Under vernissagedagen har du också tillfälle att fylla i dina pass i värdschemat. Vi går igenom Izettle (kortbetalning) när du inleder ditt första värdpass, eller under vernissagedagen om du så önskar.

Nedtagning av konst sker enligt information utskickad via mail några dagar innan sista utställningsdagen, eller enligt överenskommelse mellan föreningen och enskild utställare.

Du står själv för alla kostnader som har att göra med din utställning. 

Annonsering 

Jala Konst & Hantverk annonserar inför Kvarnkonst på Facebook, på Instagram, föreningens hemsida, i sommartidningar (Destination Norrbotten samt Sommarbladet från Hb) samt i egna broschyren.

Föreningen tar fram posters som vi fördelar mellan utställare att sättas upp på egna orter, för maximal spridning

Om du som utställare vill affischera och annonsera ytterligare svarar du själv för detta.