Utställarvillkor, Kvarnkonst.

Du och din utställning 

Du själv (eller en representant för dig) har huvudansvaret för upphängning och nedtagning av din utställning. Jala Konst & Hantverk tillhandahåller det som behövs för att hänga upp konsten (förutom när din konst behöver specialanpassning). Vi har också röda lappar för märkning av sålda verk (i de fall kunden inte tar verket med sig direkt)

Du ska själv märka dina verk med den info du tycker är relevant. T.ex titel, teknik och pris. Det är också mycket uppskattat om det finns ett informationsblad om dig och din konst, t.ex en enkel inramad A4:a i anslutning till dina verk. Det är även bra om ni har visitkort/kontaktinfo som besökarna kan ta, många hör av sig efter Kvarnkonst och vill köpa konst av konstnärerna. Du som konstnär får själv välja vad du vill bjuda på under vernissagen. Levande ljus eller eld är förbjudet i kvarnarna. 

Konsten skall hängas på anvisade platser. Eftersom kvarnarna är ett kulturminne gäller särskilda bestämmelser. Var varsam. Ansvariga från Jala Konst & Hantverk har sista ordet angående hängningens utseende i ditt rum.

Upphängningen skall ske i enlighet med god upphängningssed! Har man få konstverk att ställa ut så kanske man måste dela rummet med en annan konstnär som också har få alster. Vi vill ge många chansen att ställa ut, så du kan inte räkna med att få ett stort rum till ditt förfogande.

Du väljer vad du vill ställa ut! Föreningen heter Jala Konst & Hantverk, så det är upp till dig. Konst, egen design eller egenproducerat hantverk. Observera dock att det kan vara en fuktig miljö, i nära anslutning till älven. Välj gärna produkter som tål lite fukt. Foton trycks med fördel på canvas t.ex.

Varje konstnär ansvarar för egen försäkring av sin konst. 

Värdschema och försäljning

Periodens konstnärer ansvarar tillsammans för att upprätta och ingå i ett ”värdschema” tillsammans med representanter från Jala Konst & Hantverk. Det är en bra idé att passa på att lära känna varandra och varandras verk, eftersom vi säljer åt varandra i respektive period. Föreningen tillhandahåller en betalningslösning, så att besökare kan betala med kort om dom saknar kontanter. Betalning via swish till föreningen är också möjlig. Komplettera gärna med egen swish, om du har det.

Värden fungerar som vakt, guide och kassapersonal. Vi säljer alltså åt varandra i respektive period. Som värd är din uppgift att vara synlig på området och representera alla i din period, inte bara dig själv. Specifika frågor hänvisas till respektive konstnär och dennes kontaktinfo (du behöver inte veta allt). Utbetalning för såld konst sker efter sommarens samtliga perioder är avslutade.

Beroende på antalet utställare kan antal pass och tider variera, men räkna med 3 dagar som konstvärd under en 2-veckorsperiod.

Kostnader och din överenskommelse med föreningen Jala

Kostnad för att ställa ut i Kvarnkonst fastställs av föreningens styrelse. Du kan välja en lägre kostnad som inkluderar värdpass, eller en högre kostnad för att slippa värdpass, om du t.ex bor långt borta eller av annan anledning inte har möjlighet att ta värdpass.

Avgiften erläggs i förskott och betalas inte tillbaka om du senare får förhinder och inte kan delta i Kvarnkonst.

Om du väljer den lägre kostnaden har du godkänt att ingå i värdschemat. Om förhinder uppstår är det ditt ansvar att hitta en ersättare som kan ta dina värdpass, så att Kvarnkonst kan ge besökarna god service. Om du inte kan fullgöra dina värdpass kommer du att faktureras i efterskott.

Tider för upphängning/nedtagning 

Upphängning sker enligt utskickad information. Om du har frågor finns vi på plats för att besvara dem under tiden som upphängning pågår. Vi hjälper till där vi behövs. Under vernissagedagen har du också tillfälle att fylla i dina pass i värdschemat. Vi går igenom Zettle (kortbetalning) när du inleder ditt första värdpass, eller under vernissagedagen om du så önskar. Det är mycket enkelt, så du behöver inte vara orolig, även om du har mindre teknikvana.

Nedtagning av konst sker sista utställningsdagen enligt information utskickad via mail, eller enligt överenskommelse mellan föreningen och enskild utställare.

Du står själv för alla kostnader som har att göra med din utställning. 

Annonsering 

Jala Konst & Hantverk annonserar inför Kvarnkonst på Facebook, på Instagram, föreningens hemsida, i sommartidningar (Destination Norrbotten samt Sommarbladet från Hb).

Föreningen tar fram posters som vi fördelar mellan utställare att sättas upp på egna orter, för maximal spridning.

Om du som utställare vill affischera och annonsera ytterligare står du själv för detta.